Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete svoj súhlas. Ďalšie informácie

Podmienky užívania

Všeobecné podmienky používania (ďalej len VP) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom projektu umiestneného na webovej lokalite stavebnefirmy.sk  (ďalej len projekt), ktorým je spoločnosť eHM, s.r.o., Rudník 232, 044 23 Jasov, Slovensko (ďalej len prevádzkovateľ) a všetkými stranami (ďalej len užívateľ), ktoré vstúpia a využívajú  stránky projektu. Každý návštevník projektu využívajúci služby, ktoré projekt poskytuje je povinný pred využívaním služieb projektu oboznámiť sa s týmito VP a v prípade, že sa rozhodne využívať služby, ktoré mu projekt poskytuje, tak súhlasí s ich znením.

Podmienky používania osobných údajov (GDPR) nájdete na tejto adrese - GDPR

Podmienky používania COOKIES nájdete na tejto adrese - COOKIES